Blog
Welke 5 gevaren kent de IT-afdeling in de zorgsector sinds het coronavirus?

Welke 5 gevaren kent de IT-afdeling in de zorgsector sinds het coronavirus?

Sinds het coronavirus ontstaat er een gigantische toename in een specifieke zorgvraag, waardoor het zorgaanbod ook verlegd en vergroot moet worden. Het faciliteren van de zorgvraag vraagt om veranderingen. Meer dan de helft van alle consulten worden op afstand uitgevoerd. E-consulting en thuiswerken is nu echt een must. Met welke veranderingen moet de IT-afdeling nog meer rekening houden sinds het coronavirus?

1. Continue handmatige aanpassingen

Er zijn een beperkt aantal isolatieplekken en beademingsapparaten beschikbaar. Dit aantal moest zo snel mogelijk vergroot worden en voor een IT-afdeling heeft dit een enorme impact. Bij het plaatsen of vervangen van medisch apparatuur moet je continue handmatige aanpassingen uitvoeren. Om dit goed uit te voeren heb je meerdere lagen van teams nodig: artsen, technische specialisten, IT-specialisten en soms communicatieprofessionals. Als er een aanpassing nodig is, zit daar ontzettend veel urgentie achter. Dit zorgt voor een gigantische groei aan werkzaamheden binnen de IT-teams. Daar komt ook nog bij kijken dat de handmatige werkzaamheden repeterend zijn.

2. Complexe en arbeidsintensieve werkzaamheden

Door de enorme toename van online vergaderingen en videobellen moet je heel snel aanpassingen op het netwerk kunnen doorvoeren. Zodat het verkeer niet de rest van jouw netwerk beïnvloedt. Binnen de huidige access omgeving, die vaak gekoppeld is aan het verlenen van de zorg, moet je voorrang van verkeer geven. En al die aanpassingen moet je op alle netwerkapparaten doorvoeren. Deze aanpassingen hebben te maken Quality of Service. Het lastige punt is: dat het verschillende apparaten betreft met verschillende indelingen. Deze verschillende indelingen moet allemaal op elkaar afstemmen en dat zijn complexe en arbeidsintensieve werkzaamheden.

3. Minder focus voor IT-security

De focus in de zorg ligt altijd op het verlenen van zorg. Tijdens het coronavirus is dat niet anders. In hoog tempo moeten er isolatieplekken gerealiseerd en beademingsapparatuur geplaatst worden. Daar ligt nu alle urgentie en dat is niet meer dan logisch. Het gevolg hiervan is dat er geen tijd is om te focussen op IT-security. Het leveren van de zorg aan de patiënten staat op nummer één; zij moeten als eerste geholpen en gemonitord worden. Het doorvoeren van security patches en het updaten van systemen komt lager op de prioriteitenlijst te staan.

4. Doelwit voor ransomware aanvallen

Doordat IT-security op een lager pitje staat, zien hackers meteen kans om aan te vallen. Belangrijke zorgdata en patiëntgegevens zijn voor criminele organisaties goud waard. Het vergrootglas in tijden van het coronavirus ligt op zorginstellingen en ziekenhuizen. Zorginstellingen en ziekenhuizen liggen onder vuur met ransomware aanvallen. Als je dan als zorginstelling of ziekenhuis in het nieuws komt, heeft dat een zeer negatieve impact op je naam. Met als gevolg dat je als instelling snel geneigd bent om het gevraagde bedrag te betalen. De zorg dient geleverd te worden.

5. Druk op de capaciteit in het IT-team

Het is ongekend hoeveel druk de artsen, verpleegkundigen en medisch specialisten nu ervaren. Dit is voor de IT-teams niet anders. Besmettingsgevaar is voor iedereen aanwezig, maar bij zorginstellingen en ziekenhuizen is deze kans nog een stuk groter. Door besmette IT-collega’s halveert jouw team opeens qua capaciteit, terwijl het werk uitgevoerd dient te worden en de vraag groter dan ooit is.
Aan vijf kanten ontstaan er dus gevaren. Aan de ene kant zie je dat je moet voldoen aan de toenemende zorgvraag, terwijl je aan de andere kant het IT-team ziet halveren qua capaciteit vanwege het virus.

Meer weten over de impact van de coronacrisis op de IT-afdeling en de IT-infrastructuur? En hoe je juist nu versneld kunt innoveren? Lees dan dit whitepaper.